Home > Електрически локомотиви
Първата серия електрически локомотиви в Българските железници, са доставени през 1962-1963 година, от заводите Шкода - Чехословакия, а официалното откриване на първото електрифицирано трасе София-Пловдив, се извършва на 27 април 1963. Проектите за електрифициране на участъци, датират години преди това, но въпреки всичко се налага сериозно обмисляне на стандартите и технологията на трасетата. След електрификацията на участъка София-Пловдив, се започва периодично изграждане на нови и реконструкция на стари трасета. Предимствата на електрическите локомотиви са много, а най-важните са свързани с високата мощност и теглителна сила, както простото устройство, съчетано с лесна техническа поддръжка. В българските железници присъстват локомотиви произведени предимно в Scoda-Plzen, оформящи сериите от 41-00 до 45-00, както и най-мощните шестосни локомотиви серия 46-00, произведени в ELECTROPUTERE Craiova. За "електричките" произведени в Рига-Латвия, ще говорим в друг раздел - "Електро Мотрисни Влакове".
Last additions - Електрически локомотиви
klisura2_mod.jpg
Мрачно по 3-та линия44 134.5Apr 14, 2014
548_mod.jpg
Стара, но лачена44 134.5Mar 23, 2014
WP_20140220_006ss.jpg
43-553 бившата гордост на дупнишкото депо, пристига с двойна норма на гара Дупница46-002.2Feb 23, 2014
DSC_0021_(2)-2.JPG
Сред треволяците на Радомирbdz_trainspottersFeb 22, 2014
DSC_0051-2.JPG
БВ 2627bdz_trainspottersFeb 22, 2014

Random files
43-526 начело на ТВ Мостовете 2/3 Есен в дефилето Чака време... локомотив 43.308 БВ 5611 със 45 149 отпред Из архивите - 44 072 44 132 с 8611 44 070 Спомени от знойното лято.... 43-526 начело на ТВ Мостовете 2/3 Есен в дефилето Чака време... локомотив 43.308 БВ 5611 със 45 149 отпред Из архивите - 44 072 44 132 с 8611 44 070 Спомени от знойното лято.... 
БДЖ - локомотиви серия 41


P1000834a.jpg

Локомотивите от серия 41, производство на заводите Шкода – Пилзен (Чехословакия), поставят началото на нова ера в Българските железници. Първите екземпляри са доставени през 1962 г., като първоначално обслужват бързи и товарни влакове по линията София – Пловдив, а по-късно локомотиви от тази серия се зачисляват и към депо Горна Оряховица, където поемат предимно бързи влакове в участъка Русе – Горна Оряховица.
Електрическите локомотиви серия 41 (заводско означение Е41) са с колоосна формула Во' – Во' и са предназначени за работа при напрежение на контактната мрежа 25 kV, 50Hz. Часовата им мощност е 3000 kW, а трайната – 2880 kW. Максималната им скорост е 110 км/ч, а сцепното тегло е 85 500 кг. Поради ниската надеждност и някои конструктивни недостатъци на локомотивите от тази серия се налага да се извърши модернизация в периода 1964 – 1967 г. в завода-производител. След извършване на модернизацията всички локомотиви са съсредоточени в електролокомотивно депо Подуене, като поемат движението в тяговата зона Пловдив – София – Карлово – Бургас – Синдел – Варна.

10 files, last one added on Feb 17, 2010

БДЖ - локомотиви серия 42


Ж.jpg

Доставката на локомотивите от серия 42 за БДЖ започва през 1966 г. Те са второто поколение електрически локомотиви на БДЖ за променлив ток 25 kV 50 Hz, също дело на завода Шкода – Пилзен, Чехословакия. Първоначално локомотивите започват работа в участъка Русе – Горна Оряховица, като са зачислени към депо Горна Оряховица. С увеличаване на броя им част от новопостъпилите машини се зачисляват към депо Подуене и обслужват влакове в участъците София – Пловдив и София – Карлово.
Електровозите серия 42 конструктивно не се различават много от серия 41. Колоосната им формула е Во' – Во', максималната скорост е 110 км/ч, а сцепното тегло е 84 500 кг. Подобрената вентилация на тяговите двигатели позволява да се използва по-висока трайна и часова мощности, съответно 3020 kW и 3140 kW. Това подобрява и теглителната сила на локомотивите.
По-късно, след като са доставени локомотиви от серия 43, локомотивите от серия 42 поемат предимно товарни влакове в участъците Русе – Г. Оряховица – Мездра, София – Бургас, Карнобат – Варна.

160 files, last one added on Nov 09, 2013

БДЖ - локомотиви серия 43


klisura2_mod.jpg

Първата доставка на серия 43 за БДЖ се осъществява в края на 1971 г. Локомотивите са зачислени към ел. депо Подуене и депо Горна Оряховица, като обслужват всички експресни, бързи и част от пътническите и товарни влакове по линийте София – Пловдив и София – Бургас, Г. Оряховица – Мездра и Г. Оряховица – Русе.
Принципно по конструктивно изпълнение на тракционната част, по ходовата част и по мощност тези локомотиви не се различават от серия 42. Основното изменение - промяната на преводното отношение на колоосните редуктори, е направено на основание на дотогавашния опит от експлоатацията на локомотивните серии 41 и 42 и на извода, че тяхната мощност не се използва напълно. Кошът отново както при серия 41 е със стоманена обвивка. В края на 90-те години, след като са доставени всички локомотиви от серии 44 и 45 редукторите за скорост 130 км/ч се подменят с такива за 110 км/ч, а локомотивите получават подсерия 43 500 и започват да обслужват предимно товарни влакове.
Локомотивите от серия 43 заемат номера от 001 до 056, като по-късно след подмяната на редукторите стават 501 до 556. Съществуват и няколко броя локомотиви серия 43 300, които получават това означение, тъй като са сглобени от катастрофирали и бракувани локомотиви от серии 44 и 45. Те са без реостатна спирачка.

451 files, last one added on Apr 14, 2014

БДЖ - локомотиви серия 44


tunnelandtrain.jpg

Серия 44 е най-масовата серия магистрални електрически локомотиви, които се намират и понастоящем в експлоатация в БДЖ. Доставяни са в периода 1975 до 1980 г. като продължение на базисната серия 43. Отличават се от нея с монтираната реостатна спирачка с мощност 2990 kW, асиметрични пантографи и принципно различна ходова част с талиги за конструктивна скорост 180 км/ч.
Максималната скорост на локомотивите обаче е 130 км/ч, а притежаваната мощност – 3140 kW.
Локомотивите от тази серия носят номера от 44 057 до 44 145 като първоначално обозначението за серията е било 43Р (43Р-57 до 43Р-145), но по-късно е променено.
По настоящем в експлоатация се намират и два модернизирани локомотива серия 44 от заводите на Кончар, Хърватия – 44 104.8 и 44 145.1, сега носещи експлоатационни номера 44 001.6 и 44 002.4.

1011 files, last one added on Feb 18, 2014

БДЖ - локомотиви серия 45


P108059411.jpg

Доставката на серия 45 за БДЖ започва през февруари 1982 г. и продължава до януари 1984 г. Самата серия е продължение на серия 44 и първоначално локомотивите са били групирани в общата серия 43Р. През 1988 г., когато се приема новата номерация на тракционния подвижен състав на БДЖ, локомотивите получават серия 45.
Конструктивно единственита разлика на локомотивите серия 45 от серия 44 е в преводното число на колоосните редуктори. При серия 45 редукторите са предназначени за скорост 110 км/ч.Това се прави с цел локомотивите да могат да обслужват по-ефективно товарни влакове.
Локомотивите от серия 45 носят експлоатационни номера от 45 146 до 45 205.
Понастоящем най-голям брой локомотиви от тази серия са зачислени в депо Мездра – 25 броя.

602 files, last one added on Dec 02, 2013

БДЖ - локомотиви серия 46


DSC_0021_(2)-2.JPG

Доставката на локомотивите от серия 46 на БДЖ започва през 1986 г. Те са производство на заводите “Elektroputere” – Craiova, Румъния, по лиценз на шведската компания ASEA. Доставени са общо 45 броя, като всички са зачислени към депо Бургас и до днес основно обслужват тежки товарни влакове в участъците Бургас – Карлово – София, Бургас – Пловдив и Бургас – Г. Оряховица, както и някои бързи и експресни влакове между София и Бургас..
Локомотивите серия 46 са най-мощните локомотиви на БДЖ. Те са едносекционни, шестосни с трайна/часова мощност 5100/5400 kW и конструктивна скорост 130 км/ч. На три локомотива бе изменено преводното число на редуктора за скорост 160 км/ч с цел да обслужват предимно бързи и експресни влакове. Те получават подсерия 100.
С оглед на опита от експлоатацията на локомотивите от серия 46 и някои проблеми, които се задълбочиха през годините се наложи тяхната подернизация в заводите “Кoncar”, Хърватия. Началото постави локомотив 46 019.6 през 1998 г., който след модернизацията получава подсерия 200 (съответно 46 219.2). Понастоящем в експлоатация се намират общо 6 локомотива, на които е извършена модернизация.

795 files, last one added on Feb 22, 2014

БДЖ - локомотиви серия 60


P1020337.jpg

5 files, last one added on Apr 25, 2010

БДЖ - локомотиви серия 61


DSC062411.jpg

Локомотивете серия 61 понастоящем са единствените маневрени електрически локомотиви на БДЖ. Производство са на заводите Шкода, Пилзен, Чехия с заводско означение 56 E 1. Договорът за поръчката им е подписан през 1991 г., но поради финансови затруднения доставката реално се извършва едва през 1994 г. Освен за маневрена дейност локомотивите се използват и за обслужване на някои пътнически влакове на къси разстояния.
Локомотивите серия 61 са едносекционни, четириосни, с колоосна формула Bo'-Bo', мощност 960 kW и контруктивна скорост 80 км/ч. Доставени са общо 20 локомотива, които заемат номера от 61 001 до 61 020. В момента най-много локомотиви от тази серия са зачислени към електролокомотивно депо Подуене – 5 броя.

78 files, last one added on Nov 01, 2013

8 albums on 1 page(s)Powered by Coppermine Photo Gallery, Modded by Stramm, template by RailwayModeling.com © 2009